sunnuntai 19. helmikuuta 2017

Usko paranevasi

Lääkäri voi olla ensimmäinen hyvin vaikuttava lumelääke eli placebo!  Auktoriteetin sana vaikuttaa kuulijaan tietyn mekanismin kautta. Mekanismi on tutkittu ja siitä tiedetään, mutta edelleenkään sitä ei täysin hyödynnetä tai sitä ei haluta ottaa käytöön tiettyjen taloudellisten intressisidoksien vuoksi. Lääketeollisuus yrittää kaikella tavoin hidastaa placebosta tiedottamisesta, koska miljoona virrat alkavat hyytyä ihmisten tietäessä omista voimavaroistaan enemmän. Lumelääkettä vähätellään ja tavalliset ihmiset menevät lankaan, koska uskovat sen mitä markkinamiehet todistelevat.

Useissa kokeissa on päädytty siihen, että placebo toimii kiistatta. Ihmisten välisiä eroja on olemassa, mutta tilastollisesti vaikuttavuus on huomattava. Miten sitten tavallinen ihminen kipuineen ja kolotuksineen voisi saada placebon käyttöönsä? Tarvitaanko siihen lääkäriä tai hoitajaa vai voisiko pelkkä uskomus antaa saman vaikutuksen? Placebossa on kysymys uskosta ja jo raamattu todistaa, että usko siirtää vuoria!

Placebo testeissä käytetään ns. sokeripilleriä joiden on vakuuteltu auttavan. On testejä, joissa pillerin ottaja ei tiedä ottavansa placeboa. On myös kokemuksia, kun on kerrottu, että tässä on nyt placebo ja katsotaan saatko siitä apua. Ihme-kummassakin tapauksessa paranemisia ja tilan kohenemisia on tapahtunut. Myös niissä, joissa tiedetään, että pilleri on sokerista tehty.

Miten voimme saavuttaa uskomisissamme tason, että "vuoret" siirtyvät? Kysymys, joka herättää monenlaisia ajatuksia. Kysymys täytyy olla luottamuksesta ja voimakkaasta uskomisesta. Halu parantua ei riitä, toki se voi auttaa, mutta siihen täytyy liittyä syvä näkemys ja motivaatio. Entä jos alkaisimme testaamaan asiaa omaehtoisesti? Kirjaisimme vaikutukset ja menetelmät muistiin yhteenvetoja varten.

Seuraavan kerran kivun tai sairauden kolkutellessa ovellamme, nappaamme sokeripillerin ja uskomme paranemiseen. Sanomme itsellemme olen terve ja hyvinvoiva. Tutkimukset tukevat uskomuslauseiden käyttöä joten se kannattaa liittää kokeiluun. Entä jos emme odota sairauksia vaan alamme yksinkertaisesti elämään tervettä ja hyvinvoivaa elämää. Näemme itsemme virkeinä, voimallisina ja onnellisina. Salaisuus piilee siinä-siis meissä jokaisessa.

Seuraavan kerran mennessämme lääkäriin, olkaamme varovaisia. Lääkärillä voi olla todellisuudessa myös siemenet sairastamiseen pitkään ja pysyvästi. Vähättelevä, negatiivinen ja sairautta korostava puhe saa meidät uskomaan sairauteen, ei paranemiseen tai edes siihen mahdollisuuteen, että voimme olla terveitä. Olemme auktoriteetti uskovaisia, mutta he eivät välttämättä tiedä omaa vaikuttavuuttaan vaan käyttävät valtaansa vastuuttomasti. Siksi meidän on oltava hereillä ja pysäytettävä negatiivinen puhe. Ongelmallista, koska moni ei uskalla avata suutaan itseään koskevissa asioissa ja varsinkin kun vastapäätä istuu arvonsa tunteva valkotakkinen.

Hyvinvointi on tasapainoa itsen ja ulkoisten olosuhteiden kesken ja välillä. Tietoinen mieli ja ajatus luovat todellisuutemme ja uskomuksemme määrittävät lopullisen sisällön. Uskotelemalla ja uskomalla hyvään vaikutamme sisäiseen itseemme joka heijastuu kehollemme. Alamme voida paremmin ja paraneminen jatkuu niin kauan, kun olemme siinä vireessä. Kömmähtäessämme luulemaan muuta kehomme reagoi jälkijunassa. Kehomme on paikka johon uskomuksemme laskeutuvat viiveellä.  Immuunivaste puolustaa terveyttämme ja vaikutamme vasteeseen tuntemuksien ja uskomuksien kautta. Systeemi on tunnistettu ja henkisesti virittyneet ihmiset elävät tässä todellisuudessa.

sunnuntai 5. helmikuuta 2017

Murtaudu valoon, linkity valoverkostoon

Olemme jokainen luoneet itsemme ympärille opinkappaleiden ja uskomuksien muurit. Kyyhötämme poteroisamme sydän sykkyrällä ja peloissamme. Tietoisuutemme laajentuessa, olemme oivaltamassa, etteivät uskomukset ja luulot ole tietämisen väärtejä. Ristiriitaisuus ja tietämättömyys ahdistaa ja toisaalta pakottaa meitä ottamaan selvää, opiskelemaan sekä ymmärtämään itseämme ja elämäämme. Kysymys on henkisestä kasvamisesta, edistyksestä ja valistumisesta.

Maailmamme on pirstaloitunut tietämisen, tiedon, uskomusten mutta myöskin tietämättömyyden ja valheellisuuden alle. Se ei voi tarkoittaa sitä, että me hajoaisimme ja hajoittaisimme itsemme. Meidän on pysyttävä koossa, koska vain eheinä voimme suodattaa tarpeellisen ja tarpeettoman. Mitä tarvitsemme ollaksemme onnellisia, terveempiä ja hyvin voivia? Mistä olemme valmiita luopumaan, säilyttääksemme maapallomme elävänä? Kohtalon kysymyksiä, joihin olemme jokainen pakotettuja vastamaan. 

Kuvitelmamme siitä, että systeemimme sisällä on tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja oikeus, ovat romuuttuneet. On kuin olisimme olleet umpiunessa ja nyt availemme valonarkoja silmiämme. Todellisuudessa juuri niin on tapahtumassa. Herääminen tulee käymään kipeää, mitä sinnikkäämmin yritämme pitää yllä vanhentuneita uskomuksiamme. 

Miten voimme yhdistää voimamme ja osaamisemme niin, että selviämme ja selvitämme tiemme uuteen aikaan?  Uusi aika on täällä ja se tuntuu kaikissa meissä pakottavana tarpeena muuttaa itsessämme ja elämässämme jotakin. Vanhentunut malli ei enää toimi. Vastaus ei löydy ulkoisesta maailmasta vaan meidän on käännyttävä itseemm päin. Niin pitkään olemme etsineet vastauksia ja onnellistuttajia ulkoisesta materialistisesta maailmasta, että olemme unohtaneet keitä oikein olemme.

Etenemme jokainen omassa kasvussamme omien pyrkimyksiemme avulla. Rakennumme atomi atomilta aina vain enemmän valoa suodattavaksi henkiseksi olennoksi. Henki läpäisee aineen ja siinä murroksessa olemme jokainen. Energia on keskeistä maailmankaikkeudessa niin myös meissä ja elämässämme. Energiatietoisuus antaa selvät osviitat, miten voimme toimia elämää suojelevasti ja elämää rakentavasti. Luomme jokainen huomisia ajatuksiemme, tahtomisiemme ja keskittyneisyytemme kautta. Sattumanvaraisuus ja kaaos voi asettua läsnäolemisen kautta. Sinnikkyys ja itsekuri voimaannuttaa henkeämme ja pääsemme liikkeelle loukuistamme ja vankityrmistämme.

Henki ja aine ovat kaksi tasoa tai laatua. Aineelliseen sitoutuneina olemme kääntäneet selkämme hengellemme. Se on suurin trauma mutta myös kasvamiseen ajava kokemus. Suostuessamme pohtimaan elämää ja sen ilmiöitä laajemmin, emme enään voi jättää huomiotta sitä, että olemme kuin olemmekin luotuja, sielullisia olentoja. Henkisen voiman kautta todennamme elämäämme ja kasvumme etenee syy-seurauslain alaisuudessa. Vastuullisuus kasvaa väistämättä, koska emme ole kerrallisia ja irrallisia. Liitymme valtavaan valoverkostoon jossa kaikilla ja kaikella on tarkoin määrätty asemapaikkansa. Paikka määräytyy sen mukaan, miten olemme kohdelleet itseämme ja toisiamme. Miten olemme rakastaneet, antaneet anteeksi ja saaneet anteeksi. Kysymys on todellakin henkisestä eikä siinä tasossa rahalla ole osto eikä myynti arvoa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blogini lukijat-on aika linkittyä entistäkin voimallisemmin yhteyteen, siihen valoverkostoon, jonka olemassa olosta olemme tietoisia.  MediaSampo julkaisee Hyvä Elämä lehteä ja Elon Tieto suljettu fb ryhmä linkittyy toisiinsa uuden ajan foorumina. Tutustu lehteen, peukuta sitä ja pyydä liittyä ryhmään
niin saat äänesi kuuluviin. Tarvitsemme toinen toisiamme ja nyt on tekemisen aika.

sunnuntai 1. tammikuuta 2017

Missä olet nyt?

Paikan ja tilan navigointi on nyt ajankohtaista. Missä tilassa sinä olet henkisesti? Paikkasi määrittyy sen mukaan, mihin olet asettunut ja kodiksesi nimennyt. Oletko harmoniassa tilan ja paikan suhteen, vai tunnistatko, että sinun tulisi olla toisaalla?

Uusi energia, minkä lävistämänä olemme, ei anna mahdollisuuksia epätoden ylläpitämiseen. Mikäli epätosi on ollut teemana entisessä vaiheessa, joudut nyt käymään läpi pakottavan muutosvaiheen. Kaikki epätodelliset viritykset tunteineen nousevat tietoisuuteesi. Kipuna, särkynä, pahoinvointina, itkuna, kärsimyksenä. Negatiivisuus purkautuu ulos kaikilta tasoiltasi ja sinun tulisi löytää keino vapauttaa itsesi. Mitä sitkeäämmin pidät kiinni, sen kovemmassa väännössä olet.

Vanhentuneet uskomuksesi murenevat, koska ne eivät kestä totuuden terävää energiaa. Kyse on transformaatiosta, muodon muutoksesta, mitä syvimmillä tasoilla. Mitä sinä voit, jotta kykenet omaehtoiseen toimintaan? Omaehtoisuus tarkoittaa ymmärryksen käyttöön ottoa ja järkevää toimintaa arkielämän suhteen. Illuusioiden aika on ohi. Illuusiot joiden kivijalka on itsekäs toive tai epärealistiset odotukset, itsepetos tai toisten miellyttäminen, tulevat puhkeamaan kuin saippua kuplat.

Meidät kaikki riisutaan kaikesta valheellisudesta. Kysymys on mittaamattomasta kokemuksesta ja kukaan ei voi sanoa, miten prosessimme etenee. Kauanko tämä kestää ja mitä tapahtuu, kun synnymme uutena uuteen maailmaan. Se on ainoa varma, että rakkus jää meihin. Rakkus on Jumalan ilmausta meissä.

Paniikki voi iskeä niihin, jotka ovat sinnikkäästi kääntäneet selkänsä omalle henkiselle itselleen. Epätoteen kiinnittyminen on hyvin markkinoitu vanhassa. Tunnista itsestäsi oma henkinen ulottuvuus, näe itsesi valossa. Älä hakeudu varjoihin vaan pyri kaikessa elämisessä olemaan totta, totuudellinen, aito ja rehellinen. Vain niin voit ottaa oikeansuuntaisia askeleita muutokseesi. Muista, että kaikki ovat samassa prosessissa, omalla kohdallaan, joten totuutesi voi auttaa myös kanssakulkijoita, koska alat säteillä kirkasta valoa, joka nostaa varjot esiin, Varjot eivät voi enään vallita sinua eikä elämääsi.

Rukoile johdatusta. Pyydä apua, selkeyttä ja voimaa tehdä asioita oikeassa järjestyksessä. Henkiset oppaasi ovat niin lähellä sinua, että he tuovat uutta elvyttävää energiaa vaiheisiisi heti. Sinua rakastetaan sinä, jota olet oikeasti. Sinun muutostasi ymmärretään ja tuetaan kaikilla tavoilla ja tasoilla. Kukaan ei syytä tai rangaise sinua siitä, miten olet toiminut. Tärkeintä on tämä hetki ja se, että valjastat halusi muutoksiin. Prosessisi on sinun itsesi luomus, joten selviät siitä hienosti, kun annat henkisen tietoisuutesi nousta pintaan.

Älä katso taaksepäin, suuntaa katseesi eteenpäin. Tulevaisuus avautuu eteesi ja jokaisella askeleella vahvistut ja valosi voimistuu. Voi olla, että haurautesi vaatii sinua lepoon, joten salli se itsellesi. Nuku ja lepää. Ravitse kehoasi ja mieltäsi hyvällä energialla. Vetäydy negatiivisista paikoista ja ihmisistä. Rajaa elämäsi myönteisesti ja huomaat voivasi paremmin. Älä ole huolissasi tai peloissasi, luota ja usko johdatukseen. Jumalallinen oikeus takaa täyden suojan ja turvan. Pysy siinä ja hengitä valoa ja kirkautta.

Tee mitä sinun tulee tehdä. Kaikki on valmista siirtymisellesi, mikä vapauttaa sinut aikakausien kahleista ja materian ahtaudesta. Uusi aika on täällä. Uusi ihminen on syntymässä. Uusi maailma on ulottuvilla ja meidän onnemme on siirtyä siihen tilaan, josta on profetoitu aikojen alusta. Onnittele itseäsi, että olet selvinnyt tänne  asti. Mikään ei voi pysäyttää sinua ja jos hidasteita ilmaantuuu arkeesi, ne tarkoittavat oppimiskokemusta. Jotakin itsessäsi olevaa vanhaa tulee työstää.

 " Ole juuri siinä, missä sinun kuulukin olla. Tärkeää on, että kuulet sisäisen ohjauksen opastuksen, kun otat seuraavan askeleen. Malta siis ja saat vahvistuksen."

lauantai 8. lokakuuta 2016

Sanoista tekoihin

Olemme jokainen siirtymässä sanoista tekoihin. Menneisyytemme on meissä ja jos keskeneräiset projektit estävät meitä toteuttamasta sisäistä suunnitelmaamme, se on meidän jokaisen omalla vastuulla. Olemme tuolloin jääneet näpertelemään tuntumisien ja aikomuksien maailmaan. Olemme velloneet pitäisi ei pitäisi teemoissa niin kauan, että energiamme hupenee. Voimattomuus estää toteuttamisen hyvin tehokkaasti.

Voimattomuuden keskellä on hyvä todeta oma tila ja siihen johtaneet syyt. Hajoittaminen, liian monet projektit, sekavat suhteet, tyytymättömyyden tunteet, kiukku ja vastenmielisyys, siinä energia kadon viemärit. Emme voi siirtyä uuteen upeaan elämään, jos kuvittelemme voivamme pitää yllä aikaisempia mallejamme. On kyettävä tekemään ratkaisuja vaikka ne voivat satuttaa läheisiä ja jopa omaa mieltä ja elämää. Emme voi varmistella ja kontrolloida onnistumisen mahdollisuuksiamme, koska se mihin olemme siirtymässä on niin uutta, etteivät vanhat mallit ja merkit pidä enää paikkaansa.

Tuska ja kipu kuuluu täthän syntymisen prosessiin. Vanha ja kulunut väistyy omasta tahdostamme ja meidän on suostuttava kipuun, kaihoon ja ikävään. Onko tunteilla ja tuntemuksilla lopultakaan merkitystä, kun koko maailmankaikkeus sukeltaa uusiin ulottuvuuksiin. Voimme toki käpertyä voivottelun ja pitämiesin tunnelmiin, mutta se ei auta eikä jouduta yhtään mitään. Päinvastoin se hidastaa ja hiillostaa meitä entistä kovemmin.

Rukoileminen on apu voimistaa omaa henkistä kanttia. Rukoilemalla henkinen yhteys voimistuu ja saamme tarvittavaa opastusta intuitiomme kautta. Olemme henkistymässä ja jos nyt lyömme laimin tämän kanavan hortoilumme mutkistaa asioita. Itse asiassa meidän tulisi olla rukoilemisen energioissa koko ajan. Emme saisi kytkeytyä mataliin energioihin, huoliin, pelkoihin, epätoivoon ja masennukseen. Mielen järkkyminen on merkki prosessin epätasaisesta etenemisestä. Silloin emme ole pitäneet huolta henkisistä harjoitteista, meditaatiosta ja rukoilemisesta. Maallisten huolien ja tekeillä olevien asioiden kanssa painiminen ei edistä yhtään vaan taannuttaa ja tuskaannuttaa.

Oletpa missä tahansa, kuulut samaan henkiseen sfääriin kaikkien kanssa. Ulkoiset statukset eivät vaikuta syntymäisillään olevaan kaikkeuteen. Vain sinulla on merkitystä, kuinka antaudut sielusi ohjaukseen. Voit pyristellä persoonatason vuoksi vastaan, koska et päästä henkistä tietoisuuttasi esille. Kaikki muutokset voivat tuntua katastrofaalisilta, koska sinulla ei ole tietoa, mistä tässä kaikessa on kysymys. Osalle ihmisiä tulevat ajat merkitsevät " kaiken loppua", koska vapaantahtonsa kautta, he ovat tehneet kaikkea muuta, kuin olleet kiinnostuneita henkisistä asioista.

Kärsimättömyydelle ei saisi antaa tilaa, koska asiat etenevät omalla painollaan. Luota siihen, että asiat etenevät joka tapauksessa ja keskity siihen, ettet hermoile. Etsi rauhan tila ja pysy siinä. Tuolloin autat kaikkein eniten itseäsi ja myös läheisiäsi.

Valmistautuminen muutokseen alkaa mielen rauhoittamisesta. Rauhoita ja rauhoitu. Kuuntele sisäisestä itsestä nousevia ajatuksia, toimi viisaudella ja luota Jumalaan. Tapahtuupa mitä tahansa olet siltikin olemassa.

perjantai 1. heinäkuuta 2016

Uudistavat energiat

Muutoksien melskeessä halusi mennä eteenpäin, kuvastaa sisimmän itsen tarvetta järjestellä arjen asiat kuntoon. Miksi vastustaa sielun kutsua? Muutosvastarinta johtuu pelosta ja pelon vuoksi moni jättää tilaisuutensa käyttämättä. Kysymys ei ole mistä tahansa tilaisuudesta vaan suuresta asiasta, joka ehdottomuudellaan vetää puoleensa alitajuisina tuntemuksina, ikävänä, kaipuuna ja ehkä myös suruna. Jotakin täytyy muuttua, että voi ottaa ensimmäiset oikean suuntaiset askeleet kohti omaa todellista elämäntehtäväänsä. Pintaraapaisu ei nyt riitä, koska vain täysin avoimeksi riisuttuna siirtyminen uusiin energioihin on mahdollista. Niin suuresta prosessista nyt on kysymys.

Mitä vastaamme tälle sielujen kutsulle?
Mihin ryhdymme saattaaksemme itsemme ja elämämme kuntoon?

Pelon voittaminen on ehdottoman tärkeää, joten siitä kannattaa aloittaa. Pelko on peruja persoonan tavoista reagoida ulkoisiin odotuksiin ja paineisiin. Jos olemme näytetelleet koko elämämme jossakin muiden odotuksien täyttämässä hahmoroolissa, kipeää tulee käymään. On kuin paineiset tilanteet repisivät kerros kerrokselta valheellisuuden suojakaavut. Mitä ohuemmaksi kaapu muuttuu, sen huterammalta elämä voi tuntua. Ei ole mitään mihin turvautua, koska juuri sen täytyy murtua. Valheelle ja petokselle rakennetut systeemit sortuvat ja ne jotka edelleen kuvittelevat pääsevänsä pälkähästä sortuvat rakenteiden mukana. Viisautta on pyähtyä katsomaan kerrankin omaa itseään ja toimintamallejaan kriittisesti. Kestääkö oma rakennelma tulevat puhurit?

Muutoksen tarve on tiedostettua, mutta vanhentuneet systeemit eivät murru ihan helpolla. Syynä ovat rakenteiden sisään itsensä ankkuroineet vallanpitäjät, joiden elämäntehtävä, toimeentulo, ulkoinen status lakkaa olemasta. Mitä sitkeämmin he kouristuvat rakenteidensa ympärille, sen kovemmaksi käy taistelu. Toiset ovat jo vapauttaneet itensä ja uuden elämän rakennusaihiot alkavat saavuttaa muotoaan. Ristiriita ja kaaos on valtava, mutta ei mene kauaa, kun harhaiset utopiat murenevat. Mikä on totta säilyy, mikä on valetta murtuu. Kysymys on lopulta hengen voitosta materian yli.

Henkinen tiedostava ihminen on materialistille kauhistus. Materialistinen maailma haluaa pitää ihmiset tietämättömyyden tilassa. Syy on se, että he ovat rakentaneet valtansa tavallisten ihmisten alistamisesta ja orjuutuksesta. Heidän kabinettinsa tarvitsee alaisia, jotka antavat aikansa ja energiansa systeemiä ylläpitäville. Korvauksena heille on markkinoitu huolenpito ja pieni summa rahaa. Ketkä muut kuin alisteiset ihmiset mahdollistavat valtarakenteiden hyödyt ja boonukset?

Henki eli Jumalallinen energia virtaa valtavalla volyymilla. Kaikki ovat sen vaikutuspiirissä koska maailma muuttuu. Kysymys on selkeä-myönnynkö välttämättömään riisuutumiseen vai hukkaanko tilaisuuteni? Viisas myöntyy ajoissa ja päästää irti. Uuden elämän aamu kajastaa jo kirkkaana.

Asioiden sattaminen harmoniaan on tehtävä nyt. Totuudessa pitäytyminen on opeteltava koska vain totuus mahdollistaa siirtymän uuteen. On järkyttävää katsella omaa itseään, aikaan saannoksiaan, ihmis-suhteitaan ja nähdä, kuinka paljon sen perustuksissa on silkkaa valehtelua. Valetta itseltä itselle kun ei ole ollut rohkeutta murtaa hypnoottista elämää. Kaikki vastaukset ovat kuitenkin olleet koko ajan tiedossa, tuntemuksina mielessä ja keholla. Kipu on sietämätön mutta lopulta hyvin vapauttava.
Sana sanalta, ajatus ajatukselta tietoinen itse tulee esille. Prosessi on mentävä läpi, koska paluuta menneeseen ei ole, eikä paikalleen voi jäädä.

Lisäenergiaa voi ammentaa meditaatiosta ja tietoisesta läsnäolemisesta. Hengittää energiakeskusten kautta ja voimaantua hengestä. Rukoileminen auttaa myös ja luovan kirjoittamisen tai maalaamisen tuominen arkeen. Irtipäästämistä voi myös harjoitella mielikuvana kellunnasta. Kelluminen tarkoittaa pelttomuutta ja sen idea on siinä, että pelokas ihminen painuu pohjaan, peloton kelluu keveästi. Iltaisin ennen nukahtamista kellunta auttaa pääsemään uneen.

Tänään kohdatessasi ihmisiä katso heitä sydämellä. Kuule heidän puhettaan ja ole läsnä kohtaamisissa. He ovat sisaria ja veljiäsi. He ovat niitä, joiden kanssa, yhteisestä sopimuksesta, olette elämässä tätä vaihetta. Anna sydämesi avautua ja tunne elämän virtaavan kaiken läpi. Olet jo kotona.
keskiviikko 23. maaliskuuta 2016

Surua ahdistusta pelkoa

Ihminen on menneisyytensä vanki. Vanki, joka toimii ulkoapäin ohjatusti, ohjeistetusti. Menneisyys käskyttää hakemaan kostoa. Kostamaan kokemaansa vääryyksiä, pettymyksiä, menetyksiä. Kostamaan, kun ei itse ole saanut osallisuutta. Kostamaan, kun ei muuta osaa eikä kykene, kun on antanut, antautunut ulkoisille käskyttäjille. Ne jotka käskyttävät eivät tahraa käsiään vereen. Ne eivät koskaan jää kiinni, koska heillä on jo kaikkea. Kaikkea sitä hyvää, mitä kostajiksi manipuloidut kaipaavat, kuvittelevat tarvitsevansa, mutta eivät ikinä tule saamaan, koska he kuolevat ennen palkan maksua.

Pitää katso paljon kauemmas. Pitää uskaltaa nähdä ne, jotka pelaavat tätä peliä. Heitä ei tavoita mistään, koska he ovat varautuneet, vaurastuneet ja vaurastuvat edelleen. On nähtävä mitkä tahot laittavat ihmiset tansimman pillinsä mukaan. Kenen intresseistä on lopulta kysymys, kun ihmisiä teurastetaan.

Iso kirja- Jumalan sana- sanoo älä tapa. Kyse ei ole siis uskomisesta vaan omistamisesta. Rahasta ja sen vallasta. Materiasta-perkeleen vehkeilystä Jumalaa vastaan. On tultava niin suuri pimeys, että pieni ihminen herää tajuamaan, minkä valtaan hän on uinahtanut? Kilpailu paikasta auringosta on kilpailua pimeyden syövereistä. Sinne ihminen on itsensä vyöttänyt viimeistä hiuskarvaa myöten. Sitä hän tavoittelee, kun uskottelee tarvitsevansa rahaa ja sen tuomaa valtaa, kunniaa ja mainetta. Samassa kaupassa hän menettää sielunsa, elämänsä ja toivonsa. Eikä sittenkään herää.

Raukkamaisia ovat pimeyden kätyrit. He lymyävät luutorneissaan, pelaavat ja nauttivat näkemästään, kuulemastaan kauhusta, jota järjestävät. Kuka tekee seuraavan iskun? Mihin se saadaan ujutettua? Montako ihmistä saadaan tapettua? Ja ketään ei rangaista-ei ketään niistä, jotka toimivat alkuunlaittajina.

Menneisyys huutaa kaikissa meissä. Miksi pahuus vain etenee? Missä on valo ja rakkaus? Sieltä suunnalta ei tulla näyttävästi esille. Ei räjäytellä pommeja eikä raiskata. Sillä suunnalla on edelleen kovin hiljaista. Milloin valon on aika tulla ja valaista? Yhä edelleenkö valonkantajat pitävät lamppujaan vakan alla. Ei uskalleta tulla esille. Mitä muut sanovat? Mitä mieltä toiset ovat?

Rakkaudessa ei ole pelkoa. Niin paljon, kun on pelkoa, niin kaukana olen rakkaudesta eli Jumalallisesta osasta itseäni. Niin paljon, kun on valon poissa olemista, niin paljon on pimeyttä. Itseä pitää tutkia. Minkä osan olen itsestäni pimittänyt? Minkä vallassa annan itseni olla, elää ja vaikuttaa?
Liityn kaikella tavalla systeemiin ja pidän yllä toivetta selviytymisestä. Elätän siinä siivussa pahuuden edunsaajia, koska heidän lonkeroissaan roikkuvat kaikki systeemissä osana olevat.

Ahdistaa-suru hiipii väistämättä sisään avonaisesta ovesta. Sydämen ovesta, joka on raollaan.
Silloin kun ei kykene, silloin on vain tyydyttävä olemaan hiljaa, tekemättä mitään. Aavistus seuraa surua, jotakin paljon pahempaa on tuloillaan. Jotakin niin pahaa, että se vavisuttaa jokaista meitä. Puistelee viimeisetkin umpiunen rippeet silmistämme, sydämestämme ja sielustamme. Olkoon Taivaalliinen Isä meille kaikille armollinen.


torstai 15. lokakuuta 2015

Energiatietoisuus

Kummallista, miten materialistit vihaavat tai kammoksuvat henkisyyttä? Materialismi on saanut ihmiset pois tasapainosta. Kaikki hyvä ja kaunis on julistettu viranomaisten toimesta pannaan. Rahasta on tehty kaiken perusta ja tavoite. Jos et suostu tanssimaan virallisten, materialismia palvovien, vallanpitäjien pillin tahdissa, sinut hyllytetään tai sinut leimataan hulluksi, pimahtaneeksi huu-haaksi jne.

Venäläiset tiedemiehet ovat kirjoittaneet kirjasarjan Energiatietoisuudesta. Se on mielenkiintoinen ja hyvin selventävä tieteellinen tutkimus/ toiminta opas. Se ei ole uskonnollinen vaan pelkästään tutkimuksiin pohjautuva menetelmä. Energiatietoisuus avaa näköalan ja tietoisuuden siihen elämään, mikä on kaikkien ihmisten tosiasiallinen ja todellinen tarkoitus. Se osoittaa, kuinka koko ihmiskunta on horroksessa tai hypnoosissa, jonka luojana on materialistinen maailma. Luomamme todellisuus on illuusio, joka palvelee materialismia. Energialoiset pitävät meitä ottessaan ja emme tajua, että juuri me itse kukin ruokimme näitä loisia.

Henkinen ihminen on luonnollinen olento. Luonnollisuuteen kuuluu kokonaisvaltaisuus ja erottelemattomuus. Ihmisen ulottuvuus on henkisten lakien alaisuudessa, ei materialistien luomassa orjuudessa. Suuri osa ihmiskuntaa on orjuuttanut itsensä, koska hypnoosi on saanut esteettömän väylän sitoa ihmisen verkkoonsa. Verkon nimi on taloudellisuus, omistaminen, kilpailu ja sitä voidaan nimittää myös ahneudeksi, riistoksi, manipuloinniksi, alistamiseksi.

Jokainen ihminen, sielu, on matkalla energiatietoisuuteen. Se on ihmiskunnan tarkoitus ja perimmäinen tavoite, jotta kaikki pääsevät kokemaan vapaata ja yltäkylläistä elämää.

Kuinka upoksissa sinä koet olevasi juuri nyt? Ahdistaa, masentaa, pelottaa ja hermostuttaa? Kysy itseltäsi, mikä sinut saa tuntemaan niin? Poimi asiat tunteiden takaa ja ala tekemään niille jotakin. Riko rutiinit ja muuta asenne elämänmyönteiseksi. Ala tunnistella energioiden olemusta, ensin itsessäsi ja sitten ulkoisessa maailmassa. Huomaat, että ulkoinen on sinun omaa luomusta ja kun muutat ajatusta niin koko elämä muuttuu. Kauneus on katsojan silmissä eli sinä elät omaa elämää, jonka luojana toimit. Havahduttava tila, joka johtaa vähitellen täyteen vapauteen.

Kaikessa on kysymys suhtautumistavasta. Minkälainen ihminen sinä olet? Mitä kannat mukanasi?
Minkälaisten uskomuksien takaa katselet elämää? Ajattele, sinä näet tapahtumat sellaisina, kun uskot näkeväsi. Pessimisti ei usko mihinkään hyvään. Hän kokee kaiken negaatioiden kautta. Hän kylvää kielteistä energiaa ja elää siinä. Positiivinen ihminen uskottelee, että hyvä voittaa lopulta. Hän näkee valoa sielläkin, missä pessimisti ei näe muuta kuin pimeyttä. Uskonnollisesti virittynyt uskottelee olevansa turvassa ja kiinnittyy seurakuntaan, joka ajattelee samalla tavoin. Lapsenomaisesti siellä pidetään yllä uskoa paremmuudesta. Politiikot kuvittelevat omistavansa vallan. Heidän asenteensa on usein perittyä edellisiltä sukupolvilta tai omaehtoisesta mielestä mennä tekemään uraa. Hyväuskoisia on helppo jymäyttää, kun osaa olla tarpeeksi vakuuttava. Kaikkien yhteinen nimittäjä on omat uskomukset ja pyrkimykset. Materialismi ihannoi itsekkyyttä ja niimpä johtajiksi hakeutuvat äärimmäisesti itsekkyyttä ja omistamista ihannoivat yksilöt. He eivät todellakaan ole kansanedustajia, koska he ajavat vain ja ainoastaan omia intressejään. Koko systeemi on kaatumista vaille valmis. Uskottavuus on kadonnut ja nyt kukaan ei oikein tiedä mille pitäisi alkaa. Ei ole olemassa varasysteemiä ja tilalle tulee kaaos.

Rahalla ei ole henkeä, mutta se on energian vaihtoon liittyvä yksikkö. Pieleen on menty siinä, että velasta peirtään korkoa. Joku jolla on,haluaa lisää sitä, mitä himoitaan ja tarvitaan. Mikä oivallinen bisnes. Aneus on vienyt voiton ja ahneella on tunnetusti karmea loppu.

Missä vaiheessa Luoja Jumala puuttuu lastensa leikkeihin? Siinäpä kysymys, johon etsitään kiihkeästi vastauksia joka leirissä. Ne jotka kieltävät Jumalan eivät ole huolissaan, koskapa sitä mitä ei tiedetä olevan, se ei uhkaa ketään eikä mitään. Uskonnollisissa piireissä luetaan Ilmestyskirjaa ja yritetään avata väen vängällä seitsemää kääröä. Politiikot ja pankkiirit pistävät rahoja piiloon sen kun ehtivät, pahan päivän varalle, josko tästä tämä kaaos vielä pahenee. Mitä tekee tavallinen ihminen?
No pessimisti toteaa, jotta tätähän minä olen koko ikäni sanonut. Loppu tästä tulee. Tulis jo pian niin nähtäisiin sekin, kuka on ollut oikeassa. Positiivinen ihminen ajattelee, että romahdus tulee, mutta jotenkin tästä vielä noustaan. Mitä tuumaa energiatietoinen ihminen? Heräämisen ja havahtumisen aika on käsillä. Elämä jatkuu joka tapauksessa.

Mitä mahtaa tuumata Isä Jumala?  Sitä ei voi kukaan ihminen tietää, mutta päätelmissään voisi kuvitella, että energioiden laatu muuttaa materialistitkin henkisiksi. Kuinka kauan siihen menee, kukaan ei tiedä. Tuleeko kerta humaus vai pitkittyykö muutosvaihe vuosikymmeniksi, vuosisadoiksi vai miten? Tosihan on, että maailmankaikkeuden sisältä, gamma-aallot moukaroivat maapalloa ja sen asujaimistoa.

Henkinen energia on voimaa, liiketta ja aikaan saavuutta. Suunta kannattaa tarkistaa ja sisältö korjata.
Yhteisöllisyys ja erottamattomuus ovat hyvinvoinnin ja kasvun edellytys. Se missä ennen yksin pakerrettiin, henkisyys tuo yhteisoiminallisuuden esille. Hyväntekeväisyys on merkittävä keino aloittaa elämän ja maailman parantaminen. Tehdessäsi hyvää et lisää pahuutta. Yksinkertaista-eikö totta. Jos meistä jokainen kiinnittäisi huomionsa siihen hyvään, minkä havaitsee, pahuus loppuisi siihen paikkaan. Jakakaamme siis hyvää!